Un'occhiata ai nostri prodotti
MENU' ISTANBUL SALAME
Il menù Istanbul Salame, comprende panino istanbul salame, patatine e bibita grandi